Válogatás 2022
Válogatás 2020
eb.hu
< vissza

Telekom Electronic Beats Szelektor: Magyar jövőbe magyar zenét! A Telekom Electronic Beats keresi a legjobb 2022-es dalokat, amikből újabb válogatáslemez készül

A legjobbnak ítélt zenék - amelyek elbírálásába elismert neveket is bevonunk a szcénából - végül hivatalosan kiadott válogatásokra kerülnek majd fel, amiket a Telekom Electronic Beats a Selected Sounds kiadóval közösen jelentet meg, professzionális masteringet követően (köszönhetően az Analogue Zone-nak), biztosítva a tökéletes megszólalást. A kiválasztott zenék szerzői pénzjutalomban részesülnek, a Keretblog és Elle Magazin felajánlásának köszönhetően két különdíj is elnyerhető, vagy fellépési lehetőség a Telekom Volt Fesztiválon, valamint zenei producer képzésen való részvétel az imPro School által szervezett programban. A fődíj pedig egy MacBook Pro 16” (10 magos CPU, 32 magos GPU, 1 TB SSD) készülék Ableton Live licensszel.

A Telekom Electronic Beats folyamatosan frissített Spotify lejátszási listáin már futó hármas tematika alapján Pop , Club (vagyis éjszakai táncparketteket célzó zenék) és Xperi (kísérleti darabok) kategóriákban lehet indulni kettő és nyolc perc közötti zenei dolgozatokkal. Ennél több feltételt nem is szeretne szabni a TEB csapata, akik hisznek abban, hogy ugyan most fizikai korlátok közé vagyunk szorítva, együtt mégis egy olyan, határokon átívelő dolgot lehet létrehozni, amire az utánunk jövő generációk is boldogan nyomják meg a play gombot.

A jelentkezés menete, feltételek:

 1. A Pályázat a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban Szervező) által kerül lebonyolításra. Adatfeldolgozó: Art Village Kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. ASZ: 12719956-2-42)

 2. A pályázatra a Szervező kizárólag elektronikus úton várja a jelentkezést 2022. március 16. reggel 8 órától 2022. április 10.. éjfélig. Az elkészült alkotásokat az előre erre a célra létrehozott weboldalra kell feltölteni.

 3. A nevezett alkotások hossza legalább 2, legfeljebb 8 perc lehet. A versenymű leírásában kötelező elemek:

  • alkotó művészneve

  • alkotás címe

  • alkotás stílusa

  • alkotás hossza

  • alkotás sebessége (bpm)

  • alkotás keletkezésének időpontja

  • leírás az alkotó hátteréről, inspirációiról, a nevezett zenéről

  • voltak-e az alkotónak korábban megjelent zenéi? Ha igen, melyik kiadó(k)nál?

  • alkotó polgári neve (személyazonosító okmányon szereplő teljes név)

  • születési idő

  • születési hely

  • jelenlegi lakhely

 4. Egy alkotó egy zenével nevezhet.

 5. Az alkotó a zenéjét az alábbi kategóriákban (stílusokban) nevezheti:

  • Pop (azaz könnyebben befogadható popzene)

  • Club (elektronikus, klubbarát tánczenék)

  • Xperi (kísérleti zenék)

 6. A Pályázónak a Szervező feltöltő oldalán nyilatkoznia kell, hogy az elkészült és a Szervező részére megküldött zene eredeti, és nem sért semmilyen szerzői jogi jogszabályt, továbbá a zenei mű létrehozásának és felhasználásának jogi akadálya nincs. A Pályázó felelős továbbá azért is, hogy az általa készített versenyműre vonatkozóan harmadik személyek szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a versenyműben megjelenő termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez engedéllyel rendelkezik, továbbá a versenyműben szereplő harmadik személyek a versenymű elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárultak, és hogy a megküldött zene eredeti, hivatalos kiadásban nem jelent meg. Amennyiben a Pályázó a versenyműben zenét vagy egyéb szerzői- és szomszédos jogi védelem alá eső művet használ fel, melyre vonatkozóan a szükséges felhasználási jogosultságokkal nem rendelkezik és azt nem igazolja, tudomásul veszi, hogy a Szervező a versenyművét jogosult kizárni a pályázatból.

 7. A zsűri által kiválasztott legjobb zenék felkerülnek a három kategóriában megjelenő Telekom Electronic Beats válogatásokra, amelyek nyilvánosan elérhetőek lesznek a legismertebb digitális zenei platformokon (Spotify, Apple Music, Google Play, Beatport, Tracksource, Juno Download, Bandcamp, Soundcloud).

 8. A Pályázó az elkészült alkotás beküldésével feljogosítja a Szervezőt, hogy a beérkezett alkotásokat időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a Szervező és a Pályázó között létrejött felhasználási szerződés alapján, felhasználási díj ellenében bemutathassa saját felületein. A felhasználás kiterjed a szerzői mű később megjelenő fizikai adathordozón történő közzétételére, többszörözésére és terjesztésére, valamint átdolgozására is. Zsűri a nyertes Pályázóra vonatkozó döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 9. A pályázatból való kizárás oka lehet, ha:

  • a Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek vagy a pályázati feltételeket megsérti

  • a Pályázó korábban már kiadott, megjelent dalt nevez,

  • a pályázat határidőre nem érkezett meg,

  • a pályázat hiányos (az alkotó nem adta meg a kötelező adatait).

  A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal a Pályázónak hiánypótlási lehetőséget adjon.

 10. A Szervező a sikeres Pályázókat elektronikus levélben értesíti A Pályázók által megadott elérhetőségen, a győztesek művésznevét tartalmazó listát pedig közzé teszi az electronicbeats.hu weboldalon.

 11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy különdíjat. A Szervező a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő korlátlan közzétételi jogát fenntartja. A közzétételi jogot a Szervező a Pályázó részére fizetett ellenszolgáltatás alapján gyakorolja, mely jog magában foglal valamennyi szerző által is gyakorolható, átruházható vagyoni jogosultságot. A szerzői jogi kérdéseket a Szervező a nyertes Pályázóval felhasználási szerződés megkötése alapján rendezi. A nyertes Pályázók pályázatban történő részvételének feltétele a pályázathoz csatolt nyilatkozatok megadása és a Szervező részére történő, a 9. pontban részletezett felhasználási jog felhasználási szerződés útján történő biztosítása.

 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot akár a pályázat időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A pályázati kiírás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően írásban közli valamennyi Pályázóval, illetve közzéteszi az electronicbeats.hu weboldalon.

 13. A pályázaton történő részvétel önkéntes, jelentkezési díjtól mentes és vásárláshoz nem kötött. A Szervező jogosult bármely Pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a pályázati kiírásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 14. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a pályázatban feltöltött anyagot, egyéb pályázó által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen pályázati kiírást sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen anyagokat feltöltő Pályázót vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a pályázatból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Pályázót terheli.

 15. A beérkezett munkák elbírálásában a Telekom Electronic Beats stábja, valamint külső szakértők vesznek részt:

  • Clubbing – Tollner Máté “Tolo” (Lavalava), Tóth Laura „Lau”;

  • Popping – Carson Coma, Beton.Hofi, Solere Zsófi;

  • Experimenting - Kolbenheyer Erik (Exiles), iamyank.

 16. Nyeremények

  A 15. pontban felsorolt személyek választják ki a Nyerteseket, akik nettó 50.000 Ft díjban (vagyoni értékű jog felhasználása) részesülnek. A nyeremények bruttó értékéből Telekom a hatályos Szja törvény alapján levonja a 15% személyi jövedelemadó előleget és erről igazolást küld a Nyerteseknek. A fődíjként nyújtott 1 (egy) darab „MacBook Pro 16” típusú készülék a hatályos Szja törvény szerint verseny, vetélkedőből származó díjnak minősül. A nyeremény értéke után Telekom fizeti meg a szja-t, a főnyertesnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 17. A személyes adatok védelméről

  Tovább az Adatvédelmi nyilatkozatra...

Kapcsolat
Tudnivalók
Electronicbeats.hu


Copyright 2022 Electronic Beats.


Powered by 1data Solutions